Tüketici Hakem Heyeti

Sıra Adı Soyadı Görev
1 İlknur KİŞİ BAGANE Başkan
2 Durmuş MUTLU Üye
3 Av. Ramazan CAYLAK Üye
4 Mehmet Nazif KARACAN Üye
5 Ayşegül İZAT ÖZAYDIN Üye
6 Ali ÇALIŞKAN Üye
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
 
1- Dilekçe (talebi açıkça belirtir şekilde yazılacak, ıslak imzalı olacak)
2- İddiayı ispatlar belge (dekont, fatura, sözleşme vb.)
3- Kimlik fotokopisi
4- İkametgah